Kategórie
Aktuality

Ak ministerstvo zdravotníctva pri ozdravení VšZP neuspeje, zasiahne úrad

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) pozorne sleduje kroky Ministerstva zdravotníctva SR na riešenie kritickej finančnej situácie vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a. s. (ďalej len „VšZP alebo štátna poisťovňa“). Ako už úrad informoval verejnosť na májovej tlačovej konferencii, jej strata dosiahla ku koncu minulého roka 153,8 milióna eur a pokračujúce prehlbovanie strát zapríčinilo, že k 31. marcu štátna poisťovňa už vykazovala záporné vlastné imanie v hodnote -8,8 mil. eur.

Parlament v minulom roku zrušil právomoc úradu nariadiť zdravotnej poisťovni ozdravný plán pri poklese hodnoty jej vlastného imania pod 16,6 milióna eur, voči čomu úrad dôrazne protestoval nielen za predchádzajúcej vlády, ale informoval minulý týždeň aj vládu premiéra Ódora v rámci prerokovania Správy o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2022 (ďalej len „Správa o VZP 2022“), detaily možných dopadov už boli zverejnené aj na webovom sídle úradu.

Úrad si je napriek tomu vedomý, že stále má, i keď oklieštené, právomoci a povinnosť zasiahnuť do negatívneho finančného vývoja zdravotných poisťovní. „Ak to bude situácia vo VšZP vyžadovať, úrad svoje právomoci, vrátane krajnej možnosti zavedenia nútenej správy, využije. V tejto fáze, keď poisťovňa spĺňa zákonné požiadavky na platobnú schopnosť a faktúry uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti riadne a včas, úrad okrem platobnej schopnosti pravidelne na mesačnej báze sleduje vývoj hospodárenia VšZP s odhadom výsledku do konca roka 2023, pričom úrad bude od nej požadovať plnenie schváleného obchodno-finančného plánu na rok 2023,“ povedala predsedníčka úradu Renáta Bláhová. Aj k tomu je však nevyhnutné, aby ministerstvo vydalo vykonávaciu vyhlášku, ktorá mešká tretí mesiac.

Podľa jej slov je najvyšší čas podniknúť rozhodné kroky na zosúladenie príjmov a výdavkov zdravotnej poisťovne, o možných detailoch úrad komunikuje aj s ministerstvom zdravotníctva. Analýza, ktorú vykonal úrad na dátach z roku 2022, potvrdila skoršie zistenia Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, že VšZP za rovnaké výkony platí nemocniciam spravidla viac ako súkromné zdravotné poisťovne (graf č. 1 Porovnanie platieb za jednotku produkcie – okresné nemocnice). Podrobnosti zverejnil úrad v časti 5.8.2 Správy o VZP 2022. Obdobné podozrenia z preplácania existujú aj pri platbách štátnej poisťovne smerom k ambulanciám i k takzvaným SVALZ-om, ktoré zahŕňajú napríklad laboratóriá či špeciálne diagnostické výkony ako napríklad CT či MR.

„Sú to desiatky milióny eur, takže prehodnotenie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, forenzný audit týchto zmlúv a nastavenie spravodlivých platobných mechanizmov sú kľúčom k finančnému zotaveniu VšZP. V tejto súvislosti je nevyhnutná razantná ingerencia nielen vedenia poisťovne, ale aj jej jediného akcionára – ministerstva zdravotníctva,“ vyhlásila predsedníčka úradu.

Úrad si uvedomuje, že pre zabezpečenie dlhodobej finančnej stability zdravotníctva sú nutné systémové zmeny, kam patrí predovšetkým účinná cenová regulácia, ktorá zamedzí neodôvodneným disproporciám v odmeňovaní zdravotníckych výkonov, ale aj nadspotrebe liekov. Takmer 20 rokov v tejto oblasti štát zlyhával, preto vítame snahu nového vedenia rezortu radikálne urýchliť zavedenie systému DRG a do polovice septembra pripraviť aj príslušnú vyhlášku s konkrétnymi sadzbami a relatívnymi váhami na rok 2024 tak, ako sme to odporúčali a podrobne zverejnili v časti 5.8.2 Správy o VZP 2022. Oceňujeme, že táto ambícia sa stala aj súčasťou Programového vyhlásenia vlády a bola veľmi konkrétne zahrnutá aj do programových priorít.

“Slovensko je jediná krajina v Európskej únii, ktorá nevyužíva DRG ako efektívny platobný mechanizmus. Absencia DRG stojí za veľkou časťou finančných deformácií medzi zdravotnými poisťovňami a nemocnicami, ktoré v konečnom dôsledku poškodzujú pacienta,“ dodala predsedníčka úradu Renáta Bláhová.

Graf č. 1 Porovnanie platieb za jednotku produkcie – okresné nemocnice

Porovnanie platieb za jednotku produkcie - okresné nemocnice

Zdroj: Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2022

Publikované: 28. júna 2023
Naposledy upravené: 24. júla 2023