Kategórie
Aktuality

Strážny pes zdravotníctva posilňuje personálne obsadenie

  • Ku koncu minulého roka mal úrad 403 zamestnancov
  • Zamestnanci sa zúčastnili na 188 vzdelávacích aktivitách, školeniach a konferenciách
  • V roku 2022 sa finančné prostriedky investovali najmä do vzdelávania v oblasti informačných systémov pri nasadzovaní nových inovatívnych projektov
  • O vzdelávacích aktivitách úrad informoval aj na svojom profile na sieti LinkedIn

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) aj v roku 2022 svoju hlavnú činnosť v súlade s legislatívou a víziou strážneho psa zmysluplne koncentroval do troch pilierov, ktoré predstavujú jeho hlavnú činnosť a naďalej posilňoval personálne obsadenie. Zároveň podporoval a naďalej podporuje rozvoj, profesionálny rast a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.

Ku koncu minulého roka mal úrad 403 zamestnancov, z toho na ústredí bolo 132, na pobočkách 78 a na pracoviskách Súdneho lekárstva a patologickej anatómie (SLaPA) 193 zamestnancov. Informoval o tom aj v Správe o činnosti úradu za rok 2022.

graf č. 1 Tri Piliere a počty zamestnancov

Tri piliere úradu

Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 2022 dosahoval 49 rokov. Veková štruktúra zamestnancov je naďalej pomerne vysoká, je potrebné zabezpečiť vhodnými opatreniami kontinuitu v jednotlivých pracovných pozíciách. Vlani boli na úrade upravené na základe mzdových rozpätí platové nastavenia pre vybrané pracovné pozície, aby bola zabezpečená možnosť získavania kvalifikovanej pracovnej sily v konkurenčnom prostredí pracovného trhu.

V roku 2022 malo 91 % zamestnancov úradu minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, z toho viac ako polovica zamestnancov (61 %) má vysokoškolské vzdelanie. Úrad aj v roku 2022 podporil rozvoj, profesionálny rast a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.

Zamestnanci sa zúčastnili na 188 vzdelávacích aktivitách, školeniach a konferenciách, relevantných k náplni ich práce. V roku 2022 sa dodatočne konali interné školenia v oblasti aplikácií Office 365, k zmenám pri zavádzaní systémov v rámci projektov úradu (nový ERP Systém, nová registratúra, aktualizovaný dochádzkový systém). Zamestnanci sa zúčastňovali na externých vzdelávacích podujatiach na Slovensku i v zahraničí.

V roku 2022 sa finančné prostriedky investovali najmä do vzdelávania na odbore informačných systémov. Vlani úrad zahájil nový proces hodnotenia zamestnancov na základe stanovených cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti zamestnanca, ktoré vychádzali z celkovej stratégie úradu a boli predmetom hodnotenia a motivácie zamestnancov na konci roka, aj tejto téme bolo venované samostatné vzdelávacie podujatie.

Dôležitou aktivitou v personálnej oblasti bolo získanie odborníkov pre sekciu dohľadu nad zdravotným poistením, pre potreby novovzniknutých odborov v oblasti analýz zdravotného poistenia a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, v oblasti dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti, ako aj riadenia projektov a informačných technológií.

Tento rok sa vedúci lekári sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie zúčastnili na pracovnom stretnutí, ktoré zahájili minister zdravotníctva Michal Palkovič a predsedníčka úradu Renáta Bláhová. Účastníci sa oboznámili s novým inovatívnym postupom pri používaní nového systému ePrehliadok priamo na nových tabletoch. Následne sa účastníci zaoberali aktuálnym čerpaním rozpočtu sekcie a plnením KPI, následne absolvovali aj školenie po vedením skúsenej lektorky na tému Základy manažmentu riadenia výkonu. Pracovné stretnutie bolo plné živej diskusie a výmeny skúseností z jednotlivých pracovísk a bolo veľkým prínosom najmä v aktuálnej fáze implementácie nového systému ePrehliadky.

Samostatný workshop absolvovali aj ďalší vedúci zamestnanci, ktorý sa venoval téme Praktický leadership cez Insights. Školenie sa uskutočnilo v rámci dvojdňového pracovného stretnutia v Trnave so zameraním na plnenie KPI a strategických cieľov. Priestor bol aj na diskusiu k aktuálnym témam z jednotlivých pobočiek a odborných útvarov.

O vzdelávacích aktivitách úrad informoval aj na svojom profile na sieti LinkedIn.

Publikované: 15. júna 2023
Naposledy upravené: 15. júna 2023