Kategórie
Aktuality

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 5. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac marec 2022, Výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní k 31. marcu 2022 a novelu č. 8 metodického usmernenia č. 1/2018 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela.

Publikované: 10. mája 2022
Naposledy upravené: 10. mája 2022