Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal novelu č. 4 metodického usmernenia č. 16/2014 o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou. Metodické usmernenie spolu s prílohami nájdete na webovej stránke úradu v časti Dokumenty – Metodické usmernenia.

Publikované: 29. januára 2021
Naposledy upravené: 2. februára 2021
Kategórie
Aktuality

Prideľovanie kódov pre mobilné odberové miesta

Postup pri žiadosti o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre mobilné odberové miesta  (ďalej len „MOM“):

  1. Požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva o povolenie na prevádzkovanie MOM.
  2. Požiadať územne príslušnú pobočku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) o pridelenie kódu pre MOM.
  3. Žiadosť je možné podať:

Publikované: 13. januára 2021
Naposledy upravené: 8. februára 2021
Kategórie
Aktuality

Ukončenie činnosti Centra pre klasifikačný systém DRG

V zmysle zákona č. 392/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, prechádzajú s účinnosťou od 01.01.2021 kompetencie Centra pre klasifikačný systém úradu na Ministerstvo zdravotníctva SR.

V tejto súvislosti žiadame užívateľov klasifikačného systému DRG, aby vyššie uvedenú skutočnosť vzali na vedomie a v ďalšej činnosti sa riadili pokynmi, ktoré budú v oblasti zabezpečenia systému DRG zverejnené na webovom sídle MZ SR: https://www.health.gov.sk/?DRG-zakladne-informacie. Informovať sa môžete aj na emailovej adrese: cksdrg@health.gov.sk.

Publikované: 29. decembra 2020
Naposledy upravené: 5. januára 2021
Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal novelu č. 8 metodického usmernenia č. 12/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej  poisťovni. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty-Metodické usmernenia

Publikované: 22. decembra 2020
Naposledy upravené: 30. decembra 2020