Kategórie
Aktuality

Etická komisia ÚDZS odporúča predsedníčke úradu naďalej preverovať najmä dvoch lekárov, ktorí o COVIDe-19 alebo očkovaní proti nemu šíria dezinformácie

  • Etická komisia, ktorej predsedníčkou je JUDr. Katarína Javorčíková, zasadla v tomto roku po druhý raz
  • Dominantná bola téma lekárov, ktorí o pandémii ochorenia COVID-19 a jeho prevencii šírili vedecky nepodložené informácie, poprípade indikovali neschválenú liečbu, čím mohli ohroziť zdravie pacientov
  • Ďalším bodom zasadnutia komisie bol narastajúci počet podnetov na istého súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, situácia sa javí ako vážna

Etická komisia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zasadla v tomto roku po druhý raz. Členovia komisie sa zaoberali viacerými témami. Dominantná bola téma lekárov, ktorí o pandémii ochorenia COVID-19 a jeho prevencii šírili vedecky nepodložené informácie, poprípade indikovali neschválenú liečbu, čím mohli ohroziť zdravie pacientov. Aj napriek tomu, že je nateraz pandémia podľa všetkého na ústupe, Etická komisia považuje za potrebné v preverovaní takýchto neprípustných postupov u lekárov pokračovať. „Pre pacientov je kľúčové, aby lekársku profesiu vykonávali odborníci s vysokým stupňom odbornej aj morálnej integrity, v súlade s Etickým kódexom zdravotného pracovníka“, uviedla predsedníčka komisie a členka Súdnej rady SR JUDr. Katarína Javorčíková.

V troch prípadoch komisia odporučila predsedníčke úradu ukončiť eskalačný mechanizmus, v dvoch prípadoch radí naďalej pokračovať. V centre pozornosti stále zostávajú lekári MUDr. Peter Lipták a MUDr. Andrej Janco, u ktorých úrad začal ďalšie konania v súčinnosti s ďalšími zodpovednými inštitúciami vrátane ŠÚKL a VÚC.

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH, ktorý je od 1. 1. 2022 zástupcom predsedníčky úradu a zároveň členom komisie, informoval členov komisie aj o ďalšej nemenej závažnej téme. „Na úrade sme zaznamenali narastajúci počet podnetov na istého súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý pôsobí na celom Slovensku. Situácia sa javí ako vážna, preto všetky prijaté podnety starostlivo prešetrujeme. Ak sa počiatočné obavy potvrdia a úrad zistí pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, sme pripravení vyvodiť dôsledky,“ podotkol zástupca predsedníčky úradu.

Publikované: 6. mája 2022
Naposledy upravené: 10. mája 2022