Kategórie
Aktuality

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 14, obsahuje platobnú schopnosť ZP za október 2021, MU č. 5/7/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou a MU č. 10/2/2015 o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov vrátane očnej optiky elektronickou formou.

Úrad vydal Vestník č. 14, obsahuje platobnú schopnosť ZP za október 2021, MU č. 5/7/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou a MU č. 10/2/2015 o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov vrátane očnej optiky elektronickou formou.

Publikované: 9. decembra 2021
Naposledy upravené: 14. januára 2022