Kategórie
Aktuality

Október 2021: 429 úmrtí na COVID-19, z toho 86 % nezaočkovaných

Informácia o počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 za október 2021

Za október evidujeme na Slovensku 429 úmrtí na COVID-19.

Išlo o 218 žien, z nich najmladšia bola vo veku 29 rokov a najstaršia mala 102 rokov, a 211 mužov, z nich najmladší mal 32 rokov a najstarší 96 rokov.

Zaočkovaných oboma dávkami bolo 54 ľudí. Priemerný čas od očkovania v tejto skupine bol 6,3 mesiaca. Najstaršia obeť mala 102 rokov, najmladšia 51, vekový priemer zomrelých v tejto kategórii bol 76 rokov.
Prvú dávku vakcíny malo 7 osôb. Pri obetiach zaočkovaných prvou dávkou vakcíny bol priemerný čas od očkovania 8,1 mesiaca. Vekový priemer zomrelých bol 78 rokov, najstarší mal 90 rokov, najmladší 65 rokov.
Nezaočkovaných obetí ochorenia COVID-19 bolo 368, čo predstavuje 85,78 %, ich vekový priemer bol 74 rokov.

Okrem toho evidujeme za október ďalších 71 úmrtí, kde podiel infekcie COVID-19 na úmrtí nevieme určiť.

Z nich bolo očkovaných 10 ľudí, z toho oboma dávkami 7 ľudí a jednou 3 ľudia.
Tieto prípady ďalej neanalyzujeme, keďže pacienti trpeli veľmi ťažkými ochoreniami, na ktoré zomreli.
Nezaočkovaných obetí bolo 61, čo predstavuje 85,92 %, ich vekový priemer bol 72 rokov.

Ide o priebežné údaje k 31. 10. 2021.

Publikované: 25. novembra 2021
Naposledy upravené: 1. decembra 2021