Kategórie
Aktuality

November 2021: 1 443 úmrtí na COVID-19, z toho 83 % nezaočkovaných

Informácia o priebežnom počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 za november 2021.

Na Slovensku evidujeme ďalších 1 443 úmrtí na COVID-19.

Išlo o 647 žien, z nich najmladšia mala 4 roky a najstaršia 102 rokov, a 796 mužov, z nich najmladší mal 21 rokov a najstarší 98 rokov.

Prvú dávku vakcíny malo 25 osôb. Pri obetiach zaočkovaných prvou dávkou vakcíny bol priemerný čas od očkovania 4,4 mesiaca. Vekový priemer zomrelých bol 79 rokov.

Plne zaočkovaných bolo 219 ľudí. Priemerný čas od očkovania v tejto skupine bol 6,4 mesiaca. Vekový priemer zomrelých v tejto kategórii bol 77 rokov. Z plne očkovaných malo podanú tretiu dávku vakcíny 8 osôb. Pri úmrtiach očkovaných osôb treťou dávkou vakcíny bol priemerný čas od očkovania  pol mesiaca. Vekový priemer zomrelých bol 76 rokov.

Nezaočkovaných obetí ochorenia COVID-19 bolo 1 199, čo predstavuje 83,09 %, ich vekový priemer bol 74 rokov. 

Okrem toho evidujeme za november ďalších 167 úmrtí, kde podiel infekcie vírusom SARS-CoV-2 na úmrtí nevieme určiť.

Z nich bolo zaočkovaných 61 ľudí, z toho jednou dávkou 7 ľudia, plne očkovaných bolo 54 ľudí, z toho treťou dávkou 3 ľudia. Tieto prípady ďalej neanalyzujeme, keďže pacienti trpeli závažnými ochoreniami, na ktoré zomreli.

Nezaočkovaných obetí s COVID-19 bolo 106, čo predstavuje 63,47 %, ich vekový priemer bol 79 rokov.

Ide o priebežné údaje k 2. 12. 2021 zaznamenané za mesiac november Sekciou súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá spracúva všetky hlásenia o počtoch zomretých na COVID-19, resp. s COVID-19 v SR.

Súhrnné dáta o úmrtnosti v SR za november zverejní Štatistický úrad SR. 

Publikované: 16. decembra 2021
Naposledy upravené: 18. januára 2022