Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – ZP zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí

Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 152-tisíc ľudí, výsledky prepoistenia indikujú vyostrenie konkurenčného boja

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v tomto roku eviduje 189 014 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Akceptovaných bolo predbežne 151 879 prihlášok, neakceptovaných bolo 37 135. V porovnaní s minulým rokom ide o viac než 500 %-ný nárast neakceptovaných prihlášok, ktoré zahŕňajú duplicitné aj späť-vzaté prihlášky. Z uvedeného nárastu je zrejmé vyostrenie konkurenčného boja o poistenca.

Tabuľka: Podiel predbežne akceptovaných a neakceptovaných prihlášok k 1.1.2022 a celkový prehľad prepoistenia pre rok 2022 -  vyčíslenie pre jednotlivé zdravotné poistenie
Podiel predbežne akceptovaných a neakceptovaných prihlášok k 1.1.2022 a Celkový prehľad prepoistenia 2022

Počet akceptovaných prihlášok

Akceptované prihlášky pre rok 2022 - rozdelenie podľa jednotlivých krajov Slovenska
Akceptované prihlášky

Zdravotná poisťovňa oznamuje úradu potvrdenie prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne podľa zákona č. 580/2004 Z. z. do 5. decembra príslušného kalendárneho roka. Ide preto o predbežné výsledky prepoistenia, ktoré budú finálne až po 5. 12. 2021.

Publikované: 22. novembra 2021
Naposledy upravené: 22. novembra 2021