Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal novelu č. 9 metodického usmernenia č. 12/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného a o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni. Spolu s prílohami ho nájdete v časti dokumenty – metodické usmernenia.

Úrad vydal novelu č. 9 metodického usmernenia č. 12/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného a o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni. Spolu s prílohami ho nájdete v časti dokumenty – metodické usmernenia.

Publikované: 2. septembra 2021
Naposledy upravené: 6. septembra 2021