Kategórie
Aktuality

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 11 (pdf, 5 MB), obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac júl 2021, metodické usmernenie č. 12/9/2014 – Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni a metodické usmernenie č. 1/2021 – Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009.

Úrad vydal Vestník č. 11 (pdf, 3 MB), obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac júl 2021, metodické usmernenie č. 12/9/2014 – Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni a metodické usmernenie č. 1/2021 – Refundácia  podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009.

Publikované: 10. septembra 2021
Naposledy upravené: 9. novembra 2021