Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie č. 1/2021 k refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009. Spolu s prílohami ho nájdete v časti dokumenty – metodické usmernenia.

Úrad vydal metodické usmernenie č. 1/2021 k refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009. Spolu s prílohami ho nájdete v časti dokumenty – metodické usmernenia.

Publikované: 26. augusta 2021
Naposledy upravené: 30. augusta 2021