Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Úrad víta legislatívnu úpravu týkajúcu sa prehliadok mŕtvych tiel. Nový systém prinesie lekárom viac peňazí, ušetrí štátnemu rozpočtu milióny a prispeje k profesionalizácii služieb

Vzhľadom na dezinformačnú kampaň aktívne vedenú zástupcami lekárov, s cieľom medzi lekármi aj občanmi vyvolať strach, že služba prehliadok mŕtvych tiel ostane nezabezpečená, si dovoľujeme znova zhrnúť nasledovné fakty:

  1. Ambulantným lekárom v žiadnom prípade nehrozí, že budú musieť povinne prehliadať ako v minulosti, pretože službu budú zabezpečovať, tak ako doteraz, prevažne lekári, ktorí ju zabezpečovali na dobrovoľnej báze, ibaže v prospech neprimeraných ziskov súkromných spoločností.
  2. Úrad bude plniť úlohu organizátora a výkon prehliadok naďalej profesionalizovať.
  3. Až o 60% sa zvýši platba za prehliadku lekárovi, konkrétne na min. 40 eur za prehliadku + prepravné, navrhovaný strop je až 70 eur. Toto je možné len vďaka schváleniu nového zákona. Za týchto podmienok má podľa predbežného prieskumu úradu o službu záujem dostatočné množstvo lekárov na dobrovoľnej báze okrem iných aj mladí lekári, ktorí pracujú v nemocniciach. Ďalší záujemcovia sa môžu sa hlásiť na sslapa@udzs-sk.sk.
  4. Ušetria sa milióny eur z verejných prostriedkov.
  5. Správanie súkromných organizátorov z posledných prebiehajúcich verejných obstarávaní indikujú, že skutočným zámerom ich konania bolo vytvoriť iba ilúziu férovej súťaže a profesionalizácie služieb.

Schválený zákon má účinnosť až od 1. 10. 2021. Úrad nijakým spôsobom nebude zasahovať do platných zmlúv a do konca leta sa vynasnaží zverejniť zoznam všetkých na dobrovoľnej báze prehliadajúcich lekárov.

Všetkých preto chceme poprosiť o trpezlivosť, zachovanie pokoja a nepodliehanie lživým informáciám.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností sa treba obrátiť priamo na úrad, ktorý Vám rád poskytne pravdivé a úplné informácie.

Publikované: 28. júna 2021
Naposledy upravené: 28. júna 2021