Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Prezidentka ZAP je pri komentovaní legislatívnych zmien týkajúcich sa prehliadok mŕtvych tiel v konflikte záujmov

Od ukončenia zmluvy v roku 2019 sa spol. Morat, s. r. o., aj po vstupe prezidentky ZAP do tejto spoločnosti, aktívne zúčastňuje v súťažiach na zabezpečenie organizátorov prehliadok mŕtvych tiel, z čoho je nepochybne zrejmý obchodný záujem prezidentky ZAP na dosahovaní zisku spoločnosti Morat, s. r. o., pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel. Vo svojej komunikácii na sociálnych médiách teda prezidentka ZAP poskytuje zavádzajúce informácie.

Napríklad v prebiehajúcej súťaži sa spol. Morat, s. r. o., zúčastnila súťaže v Bratislavskom, Nitrianskom a Košickom kraji (ponuka vo výške 1 176 917 eur)

Prezidentka ZAP dobre vie, že navrhovaná novela zákona:

  1. nemení postavenie ambulantných lekárov oproti dnešnému stavu,
  2. ponecháva dobrovoľnosť vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, tak ako to bolo doteraz,
  3. zvýši platbu za prehliadku prehliadajúcemu lekárovi,
  4. ušetrí miliónové verejné prostriedky tým, že zruší organizátorov, ktorých ceny zrejme vďaka “férovej súťaži” od roku 2018 niekoľko násobne stúpli, pričom organizáciu prehliadok na dobrovoľnej báze prevezme samotný ÚDZS.

Férová súťaž, ktorá by podľa zástupcov SLK a ZAP mala viesť k profesionalizácii, je čisto iluzórna.  Okrem vyššie uvedenej spol. Morat, s. r. o., v práve prebiehajúcej súťaži napríklad v Prešovskom kraji predložila jedinú ponuku spoločnosť SKL 48, s. r. o., s jednotkovou cenou 138 eur vrátane DPH za prehliadku mŕtveho, preto bola súťaž zrušená. S rovnakou cenou sa táto spoločnosť prihlásila do súťaže v Banskobystrickom kraji a Žilinskom kraji, tam však dve ďalšie firmy APC service, s. r. o., (založená v roku 2021) a MH Let, s. r. o., ponúkli nižšie jednotkové ceny (102, resp. 112 eur vrátane DPH). V Trenčianskom kraji sa do súťaže zapojila aj spol. ManaPro, s. r. o., (120 eur), ktorá však nemá v predmete činnosti požadovanú kvalifikáciu a jej majiteľka sa venuje najmä organizácii športových podujatí.

Vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom organizátorov nezabezpečilo profesionalizáciu tejto služby, ale umožnilo neustále navyšovanie ziskov súkromných spoločností. Počas pôsobenia organizátorov vykonával ÚDZS kontrolnú činnosť nad kvalitou poskytovaných služieb u všetkých organizátorov, pričom výsledkom kontroly bolo v niektorých prípadoch zistenie porušenia právnych a zmluvných povinností, za čo boli dotknutým organizátorom uložené sankcie.

Publikované: 21. júna 2021
Naposledy upravené: 28. júna 2021