Kategórie
Aktuality

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 16. Obsahuje metodické usmernenie č. 5/8/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov a lekárenských poukazov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou a metodické usmernenie č. 4/1/2016  k elektronickým chybovým protokolom zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Účinnosť nadobudnú k 1.1.2024.

Publikované: 16. novembra 2023
Naposledy upravené: 16. novembra 2023