Kategórie
Aktuality

Úrad preskúma poskytnutie zdravotnej starostlivosti Jánovi M. a bude venovať zvýšenú pozornosť oblasti duševného zdravia

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) z vlastnej iniciatívy skontroluje poskytnutie zdravotnej starostlivosti Jánovi M, ktorý je zadržaný pre dôvodné podozrenie z vraždy Andrey B. v Dubnici nad Váhom.

Dohľad vykoná pobočka úradu v Banskej Bystrici. Závažnosť prípadu, medializované informácie, ako aj predbežné zistenia úradu vyžadujú podrobné preskúmanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti viacerými subjektami, a to pre zodpovedanie zásadnej otázky, či zdravotný stav Jána M. umožňoval jeho prepustenie do ambulantnej liečby. Úrad urobí všetky potrebné kroky pre objektívne zistenie skutkového stavu. Jeho poznanie, žiaľ, už nemôže navrátiť život Andrey B, ale môže napomôcť pri prijímaní opatrení zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i polície, aby sa predišlo podobným tragédiám.

Z tohto dôvodu sa úrad bude zaujímať aj o to, ako sa dá systém starostlivosti o duševné zdravie zlepšiť. Určitou nádejou, že sa táto dlho zanedbávaná oblasť dostane do centra štátnych politík, je Plán obnovy a odolnosti SR. Ráta sa v ňom s vybudovaním komunitných centier, so zvýšením počtu kvalifikovaných pracovníkov, ale aj so skrátením čakacích lehôt na poskytnutie odbornej starostlivosti o duševné zdravie. Naplánované investície vo výške 100 miliónov eur sú teda podmienené aj významnými systémovými zmenami.

Nevyhnutné pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie však je aj vybudovanie záchytnej siete.

„Prípad poukazuje na nedostatočné kapacity existujúceho systému starostlivosti o duševné zdravie, ale aj na nevhodnú a zastaranú štruktúru samotných služieb, ktoré v skutočnosti nerieši ani plán obnovy. Takzvaní peer pracovníci, teda ľudia so zažitou skúsenosťou, ktorí majú sprevádzať človeka medzi zdravotníckymi zariadeniami a bežným životom, ďalej komunitné služby vrátane vzdelávania v rámci škôl a akadémií zotavenia, sú nevyhnutnou súčasťou modernej zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie. Takýto systém sa na Slovenskú rodí len s veľkými ťažkosťami, lebo nie je nijakým spôsobom podporovaný štátom. Nemám akúkoľvek pochybnosť o tom, že funkčné služby tohto typu by pomohli významne znížiť riziko takých tragických udalostí, aká sa stala v Dubnici,“ povedal Andrej Vršanský, výkonný riaditeľ Ligy za duševné zdravie.

Úrad v tejto chvíli ešte nevie povedať, ako dlho bude trvať, kým sa dopracuje k záverečnému stanovisku. Na preskúmanie psychiatrických záznamov Jána M. a ukončenie výkonu dohľadu má úrad v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deväť mesiacov, ktoré predsedníčka úradu môže vo výnimočných prípadoch predĺžiť ešte o ďalšie tri mesiace.

Pochybenia v medicínskych špecializačných odboroch k 31.12.2022

Pochybenia v medicínskych špecializačných odboroch k 31.12.2022
Publikované: 27. júla 2023
Naposledy upravené: 27. júla 2023