Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal novelu č. 4 metodického usmernenia č. 16/2014 o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou. Metodické usmernenie spolu s prílohami nájdete na webovej stránke úradu v časti Dokumenty – Metodické usmernenia.

Úrad vydal novelu č. 4 metodického usmernenia č. 16/2014 o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou. Metodické usmernenie spolu s prílohami nájdete na webovej stránke úradu v časti Dokumenty – Metodické usmernenia.

Publikované: 29. januára 2021
Naposledy upravené: 2. februára 2021