Kategórie
Aktuality

Prideľovanie kódov pre mobilné odberové miesta

Postup pri žiadosti o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre mobilné odberové miesta  (ďalej len „MOM“):

  1. Požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva o povolenie na prevádzkovanie MOM.
  2. Požiadať územne príslušnú pobočku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len “úrad”) o pridelenie kódu pre MOM.
  3. Žiadosť je možné podať:

Publikované: 13. januára 2021
Naposledy upravené: 8. februára 2021