Kategórie
Aktuality

Ukončenie činnosti Centra pre klasifikačný systém DRG

V zmysle zákona č. 392/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, prechádzajú s účinnosťou od 01.01.2021 kompetencie Centra pre klasifikačný systém úradu na Ministerstvo zdravotníctva SR.

V tejto súvislosti žiadame užívateľov klasifikačného systému DRG, aby vyššie uvedenú skutočnosť vzali na vedomie a v ďalšej činnosti sa riadili pokynmi, ktoré budú v oblasti zabezpečenia systému DRG zverejnené na webovom sídle MZ SR: https://www.health.gov.sk/?DRG-zakladne-informacie. Informovať sa môžete aj na emailovej adrese: cksdrg@health.gov.sk.

Publikované: 29. decembra 2020
Naposledy upravené: 5. januára 2021