Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal novelu č. 8 metodického usmernenia č. 12/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej  poisťovni. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty-Metodické usmernenia

Úrad vydal novelu č. 8 metodického usmernenia č. 12/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej  poisťovni. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty-Metodické usmernenia

Publikované: 22. decembra 2020
Naposledy upravené: 30. decembra 2020