Kategórie
Aktuality

Súkromné zdravotné poisťovne si vyplatili dividendy spolu vo výške viac ako 24 miliónov eur

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „ZP Dôvera“) vo svojom obchodno-finančnom pláne uvádza plánovanú výplatu dividendy z nerozdelených ziskov spoločnosti, ku výplate ktorej aj skutočne došlo v mesiaci marec 2024, a to vo výške 19,995 mil. eur. Ide o výplatu zisku z predchádzajúcich období, konkrétne ide o zisk za rok 2016 a časť zisku za rok 2018. Akcionári ZP Dôvera za posledných 15 rokov získali zo svojej poisťovne formou dividend už viac ako pol miliardy eur.

Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „ZP Union“) taktiež vyplatila v marci 2024 akcionárovi dividendu, a to vo výške 4,5 mil. eur (ZP Union ju dlhodobo vypláca akcionárovi ročne v priemere približne 5 mil. eur),  a to napriek tomu, že táto platba nebola v obchodno-finančnom pláne zdravotnej poisťovne spomenutá.

Zdravotné poistenie je základným pilierom našej spoločnosti a jeho financovanie by malo byť využité na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov. Preto nás znepokojuje, že táto informácia prichádza v neľahkých časoch, v ktorých sa slovenské zdravotníctvo nachádza.

„Rešpektujeme zákonné právo akcionárov zdravotných poisťovní na podiel na zisku, ale vzhľadom na závažné problémy, ktoré sa nakopili v zdravotníctve, považujeme tento krok za rozporuplný,“ povedal predseda úradu Michal Palkovič.

Veríme, že tieto prostriedky by mohli byť efektívnejšie využité na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, napr. pre ambulantný sektor, na liečbu inovatívnymi liekmi, do zabezpečenia paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Cenovo je tiež nevyvážený nákup zdravotnej starostlivosti v jednotlivých odbornostiach, čo vedie k zhoršenej dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

„Úrad nemôže zakázať výplatu dividend. Môžeme však apelovať na zdržanlivosť súkromných akcionárov v tejto citlivej otázke. Vyberanie miliónových dividend zo súkromných zdravotných poisťovní nie je dnes podľa môjho názoru správne,“ povedal Palkovič.

Publikované: 6. mája 2024
Naposledy upravené: 6. mája 2024