Kategórie
Aktuality

ÚDZS: Teší nás, že Michal Palkovič úspešne zavŕšil misiu na ministerstve zdravotníctva

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) víta opätovnú spoluprácu s Michalom Palkovičom, ktorý sa po náročnej misii na Ministerstve zdravotníctva SR vracia do funkcie zástupcu predsedníčky úradu Renáty Bláhovej.

Osobitne nás potešilo, že pán Michal Palkovič obstál vo funkcii ministra a jeho výkon v tejto funkcii a v týchto zložitých časoch ocenila aj mimovládna organizácia INEKO. Pripísala mu zásluhu na zlepšení komunikácie v rezorte a pracovnej atmosféry na ministerstve, na zavedení úhradového mechanizmu DRG do praxe či progrese v investičnej časti Plánu obnovy a odolnosti SR týkajúcej sa výstavby nových nemocníc.

„Nemala som pochybnosti o manažérskych a ľudských kvalitách Michala Palkoviča, ale pozitívna reflexia zo strany organizácie INEKO, ktorá má kritický pohľad na dianie v zdravotníctve, je dobrou správou nie len pre mňa, ale aj pre Slovensko, ktoré stále má odborníkov schopných robiť kvalifikované rozhodnutia vo verejnom záujme,“ povedala predsedníčka úradu Renáta Bláhová.

Podľa jej slov na Michala Palkoviča čaká na úrade dokončenie projektov, ktoré sa začali realizovať ešte za jeho pôsobenia ako riaditeľa sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie, vrátane systému ePrehliadky. Ten je financovaný z európskych fondov. Cieľom tohto projektu je zefektívniť a zelektronizovať jednu z najpočetnejších životných udalostí, ktorou je úmrtie osoby. „Projekt ePrehliadky musíme dokončiť ešte tento rok. Verím, že sa nám to s tímom na úrade podarí a aj túto oblasť, ktorú má úrad vo svojej kompetencii, posunieme na vyššiu technologickú úroveň,“ uzavrel staronový podpredseda úradu Michal Palkovič.

Publikované: 8. novembra 2023
Naposledy upravené: 8. novembra 2023