Kategórie
Aktuality

Ministerstvo zdravotníctva SR získa kvalitného a čestného odborníka

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) privítal rozhodnutie predsedu vlády Eduarda Hegera vymenovať do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) zástupcu predsedníčky úradu  MUDr. Mgr. Michala Palkoviča PhD., MHA, MPH. Úrad v tomto menovaní vidí príležitosť na potrebné zmeny, ktoré v konečnom dôsledku pozdvihnú slovenské zdravotníctvo k vyššej kvalite a spokojnosti občanov. Úlohou Michala Palkoviča bude vniesť vitálnu dynamiku do procesov, ktoré z rôznych dôvodov zaostávajú za potrebami slovenského zdravotníctva i politickými deklaráciami.

Michal Palkovič sa počas pôsobenia vo funkcii zástupcu predsedníčky úradu osvedčil nielen ako skúsený odborník v oblasti medicíny, ale aj ako kvalitný manažér. V roku 2021 sa mu spolu s predsedníčkou úradu Ing. Renátou Bláhovou, MBA, FCCA, LL.M. podarilo naštartovať niekoľko dôležitých projektov a niektoré z nich aj úspešne dokončiť. Najdôležitejšie bolo zastavenie cenovej špirály súkromných organizátorov prehliadok mŕtvych, kde hrozilo neefektívne odliatie miliónov eur ročne (tlačová správa z 15.6.2021 https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2021/06/TS_urad-navrhuje-zmenu-zakona-k-prehliadkam-mrtvych-tiel.pdf), ako aj reorganizácia pobočiek vrátane ich konsolidácie.

V roku 2022 sa v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) naplno rozbehol projekt zameraný na digitalizáciu priehliadok mŕtvych tiel – „e-prehliadky“ (tlačová správa z 25.10.2021 https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2021/10/TS-prehliadky-mrtvych-25.-10.-final.pdf),  ktorý je však ohrozený práve pre problémy v komunikácii medzi MIRRI SR, MZ SR a Národným centrom zdravotníckych informácií. V ohrození sú taktiež ďalšie projekty, ktorým sa po odbornej stránke intenzívne venoval aj začiatkom tohto roka.  Dôvodom sú predovšetkým zabrzdené procesy na MZ SR.  Ide najmä o problematiku sprehľadnenia úhradových mechanizmov a záchrannej zdravotnej služby.

„Netajím, že pán doktor Palkovič nám bude veľmi chýbať. Na úrade roky riadil sekciu súdneho lekárstva a patologickej anatómie s 200 zamestnancami a od 1. januára 2022 odborne zastrešil aj sekciu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou s 8 pobočkami po celom Slovensku a ďalšími takmer 100 zamestnancami. Chcem mu zaželať veľa úspechov v jeho novej a mimoriadne náročnej misii,“ povedala predsedníčka úradu Renáta Bláhová.

Publikované: 3. marca 2023
Naposledy upravené: 27. apríla 2023