Kategórie
Aktuality

December 2021: 1 584 úmrtí na COVID-19, z toho 83 % nezaočkovaných

Za december evidujeme na Slovensku 1 584 úmrtí na COVID-19.

Išlo o 773 žien, z nich najmladšia bola vo veku 20 rokov a najstaršia mala 100 rokov, a 811 mužov, z nich najmladší mal 6 rokov a najstarší 100 rokov.

Prvú dávku vakcíny malo 43 obetí. Priemerný čas od očkovania po úmrtie bol 3,4 mesiaca. Vekový priemer zomretých bol 72 rokov.

Plne zaočkovaných bolo 213 ľudí. Priemerný čas od očkovania po úmrtie v tejto skupine bol 5,7 mesiaca. Vekový priemer zomretých bol 72 rokov. Z plne očkovaných malo podanú tretiu dávku vakcíny 21 zomretých ľudí. Pri úmrtiach na COVID-19 očkovaných ľudí treťou dávkou vakcíny bol priemerný čas od očkovania 0,9 mesiaca. Vekový priemer zomretých bol 79 rokov.

Nezaočkovaných obetí ochorenia COVID-19 bolo 1 307, čo predstavuje 82,51 %, ich vekový priemer bol 73 rokov.

Okrem toho evidujeme za december ďalších 199 úmrtí s ochorením COVID-19, kde podiel infekcie vírusom SARS-CoV-2 na úmrtí nevieme určiť.

Z nich bolo zaočkovaných 47 ľudí, z toho jednou dávkou 4 ľudia, plne očkovaných 38 ľudí, z toho treťou dávkou 5 ľudia.

Tieto prípady ďalej neanalyzujeme, keďže pacienti trpeli závažnými ochoreniami, na ktoré zomreli.

Nezaočkovaných obetí s ochorením COVID-19 bolo 152, čo predstavuje 76,38 %, ich vekový priemer bol 75 rokov.

Ide o priebežné údaje k 12.01.2022 zaznamenané za mesiac december Sekciou súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá spracúva všetky hlásenia o počtoch zomretých na COVID-19, resp. s COVID-19 v SR.

Súhrnné dáta o úmrtnosti v SR za december zverejní Štatistický úrad SR 26.01.2022.

Publikované: 19. januára 2022
Naposledy upravené: 19. januára 2022