Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Systém prehliadok mŕtvych tiel v réžii úradu funguje

Systém prehliadok mŕtvych tiel v réžii úradu funguje, záujem lekárov niekedy prevyšuje možnosti rozpisov

Od 1. 10. zabezpečuje prehliadky mŕtvych tiel Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  • Nový systém v réžii úradu funguje, pričom lekári dostávajú o 60 % viac v porovnaní s úhradami za prehliadku mŕtveho tela do roku 2018
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zároveň pripravuje nový systém ePrehliadky
  • Ten by mal po viac ako 40 rokoch digitalizovať prehliadky mŕtvych tiel a zabezpečiť zdieľanie údajov medzi úradmi

Výdavky na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel od roku 2017 kontinuálne narastali. Každoročné verejné „súťaženie“ tejto činnosti súkromnými spoločnosťami totiž vytváralo „cenovú špirálu“. Z pohľadu úradu navyše dochádzalo pri prehliadkach cez súkromné spoločnosti k vážnejším nedostatkom.

Tie však odstránil nový systém, zabezpečovaný od 1. 10. tohto roka práve úradom.  Predsedníčka úradu Renáta Bláhová vysvetľuje, že nový systém prehliadok mŕtvych tiel je založený na princípe dobrovoľnosti u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: „Túto službu v jednotlivých krajoch zabezpečujú priamo lekári, a to na základe rozpisov. Po viac ako troch týždňoch fungovania nového systému môžeme konštatovať, že jeho transformácia prebehla bez problémov. Ukázalo sa tak, že počiatočná kritika nového systému z radov zástupcov lekárov bola neopodstatnená. Prehliadky fungujú a lekári službu zabezpečujú bezodkladne.

„Nový systém vykonávania prehliadok nám usporí ročne podľa odhadov viac ako 800-tisíc eur. Tieto peniaze môžu byť následne investované do inej oblasti v zdravotníctva, kde sú najviac potrebné,“ povedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Michal Palkovič dopĺňa, že úrad má na celom území Slovenska zabezpečený dostatočný počet prehliadajúcich lekárov na pokrytie nasledujúcich dvoch mesiacov.

„V Bratislavskom, Nitrianskom aj Trnavskom regióne dokonca záujem lekárov o túto službu prevyšuje možnosti rozpisov z dobrovoľnosti. Tiež platí, že lekári v novom systéme dostanú o 60 % viac v porovnaní s úhradami za prehliadku mŕtveho tela do roku 2018. Prehliadky lekári vykonávajú naďalej odborne a včas, no po novom je služba zabezpečená s výraznými úsporami pre slovenských daňových poplatníkov.“

Systém prehliadok navyše v budúcnosti zefektívni aj nový projekt úradu ePrehliadky. Administratívne sa totiž systém prehliadok nezmenil viac ako 40 rokov, listy o prehliadke mŕtveho ešte dnes vypisujú prehliadajúci lekári zväčša ručne.

Po novom si budú môcť zainteresované inštitúcie vymieňať informácie elektronicky. Projekt ePrehliadky tak uľahčí prácu nielen samotnému úradu, ale aj Štatistickému úradu SR, Národnému centru zdravotníckych informácií a matričným úradom. Tieto inštitúcie doteraz spracovávali informácie z Listov o prehliadke mŕtveho manuálne.

Okrem zjednodušenia procesu zdieľania informácií v štátnej správe sa projektom ePrehliadky zrýchli aj samotný výkon prehliadky.

„Pozostalí tak už nebudú musieť čakať na mieste na vypísanie príslušných dokumentov. Eliminuje sa aj množstvo chybných či nesprávnych údajov, umožní sa ich dôkladnejšia kontrola. K dispozícii bude aj prehľadná a trvalá archivácia dát. Cieľom je zabehnúť tento systém do októbra budúceho roka,“ uzavrela predsedníčka úradu Renáta Bláhová.

História prechodu na nový systém:
https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2021/06/TS_urad-navrhuje-zmenu-zakona-k-prehliadkam-mrtvych-tiel.pdf

https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2021/06/TS_-Reakcia-UDZS-na-argumenty-odporcov-zmeny-prehliadok-mrtvych-tiel.pdf

https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2021/06/TS_Prezidentka-ZAP-je-pri-komentovani-legislativnych-zmien-tykajucich-sa-prehliadok-mrtvych-tiel-v-konflikte-zaujmov.pdf

Publikované: 25. októbra 2021
Naposledy upravené: 25. októbra 2021