Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Zastropovanie ziskov zdravotných poisťovní je nevyhnutné aj pre udržateľnosť verejných financií

  • Regulácia zisku zdravotných poisťovní je riešením na zabezpečenie stability a predvídateľnosti trhu. Má potenciál prilákať nové investície v sektore a priniesť pridanú hodnotu pre poistencov
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je pripravený na vecnú diskusiu s Richardom Sulíkom

Slovensko nikdy nebolo tak blízko k nastaveniu kvalitnej a transparentnej regulácie zisku zdravotných poisťovní ako na minulotýždňovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady a následne Koaličnej rady, kde k nej nemali členovia výhrady.

Napriek tomu, že je návrh z pohľadu ústavného práva bezproblémový a pre udržateľnosť verejných financií nevyhnutný, na žiadosť Richarda Sulíka bol z rokovania Vlády SR dočasne stiahnutý.
Richard Sulík prisľúbil diskutovať o návrhu s ministrom Vladimírom Lengvarským, ako aj s predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renátou Bláhovou.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou preto verí, že vecná diskusia s Richardom Sulíkom sa uskutoční čo najskôr, aby návrh získal podporu naprieč celým politickým spektrom.

Ide o takmer 6 miliárd eur ročne, ktoré by v systéme zdravotníctva mali byť spravované efektívnejšie, čo by bolo prínosom najmä pre pacienta. Oligopol troch zdravotných poisťovní, ktorý je na Slovensku dlhodobo bez regulácie ich zisku, nemá v Európskej únii obdobu.

Predmetom rokovania by mali byť aj body týkajúce sa tvorby fondu kvality zdravia, navrhované zdravotnými poisťovňami, resp. návrh pani poslankyne Cigánikovej na zavedenie kritérií kvality, ktorých plnenie by mohlo ovplyvniť výšku prípustného zisku poisťovní. Kritériá kvality by mali o. i. hodnotiť aj pokrytie ambulantnej siete všeobecných lekárov v okresoch naprieč celým Slovenskom, ktorú má v prípade schválenia celej zdravotníckej reformy monitorovať práve úrad.

Chceme zdôrazniť, že nový návrh legislatívy garantuje všetkým zdravotným poisťovniam plynulý chod prevádzky pri zohľadnení potreby regulácie zisku a maximalizácie využitia limitovaných verejných zdrojov na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre občanov.

Publikované: 5. októbra 2021
Naposledy upravené: 5. októbra 2021