Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Úrad má novú predsedníčku.

Od 29. apríla 2021 je novou predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., ktorú do funkcie vymenovala vláda SR na zasadnutí dňa 28. apríla 2021. 

 

predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.
predsedníčka ÚDZS

Životopis predsedníčky úradu:

Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., vyštudovala Slovenskú Technickú univerzitu v Bratislave. V roku 1994 získala titul MBA na Southeastern Louisiana University v USA, v roku 1997 titul FCCA z Veľkej Británii (medzinárodne certifikovaný účtovník)  a v roku  2003 titul LL.M. na Wirtschaftsuniversität vo Viedni. Má licenciu audítora a daňového poradcu.

Je zakladajúcou spoločníčkou BMB Partners, prezidentkou slovenskej pobočky International Fiscal Association a od roku 2004 do roku 2018 bola riadiacou partnerkou LeitnerLeitner na Slovensku.

Pracovala ako poradkyňa ministra financií SR, je manažérkou so skúsenosťami v oblasti medzinárodného daňového práva, riadenia financií a audítorstva.

Venuje sa aj publikačnej činnosti, ako pre odbornú verejnosť, tak aj písaniu blogov a článkov pre laickú verejnosť.

Pro bono pôsobila ako členka Správnej rady RED NOSES Clowndoctors International na Slovensku a členka Dozornej rady Nadácie otvorenej spoločnosti na Slovensku.

Publikované: 11. mája 2021
Naposledy upravené: 8. júna 2021