Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal novelu č. 6 metodického usmernenia č. 5/2015 o o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty-Metodické usmernenia

Úrad vydal novelu č. 6 metodického usmernenia č. 5/2015 o o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty-Metodické usmernenia

Publikované: 3. decembra 2020
Naposledy upravené: 22. decembra 2020