Kategórie
Aktuality

Oznámenie súvisiace s prijímaním prihlášok na VZP v súvislosti s koronavírusom

Odporúčanie pre zdravotné poisťovne pre prijímanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie zverejnené dňa 19.03.2020 na webovom sídle úradu v časti "Oznamy úradu – AKTUALITY" dňom nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 580/2004 Z. z. súvisiacej s COVID 19 strácajú platnosť.

Publikované: 28. mája 2020
Naposledy upravené: 6. októbra 2020