Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie č. 1/2020 o zúčtovaní a vykazovaní extramurálnej a intramurálnej zdravotnej starostlivosti elektronickou formou, ktoré nadobudne účinnosť 01.07.2020. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty-metodické usmernenia.

Publikované: 4. marca 2020
Naposledy upravené: 6. októbra 2020