Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie 5/3/2015 o spracovaní a vykazovaní výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou. Metodické usmernenie spolu s prílohami nájdete v časti Dokumenty – Metodické usmernenia. 

 

Publikované: 27. júna 2018
Naposledy upravené: 6. októbra 2020