Kategórie
Aktuality

Verejná súťaž

Úrad dňa 22. 2. 2018 vyhlásil verejnú súťaž "Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR" uverejnením oznámenia v Úradnom vestníku EÚ. Bližšie informácie nájdete v časti Verejné obstarávanie – Nadlimitná zákazka.

Publikované: 2. marca 2018
Naposledy upravené: 6. októbra 2020