Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal Metodické usmernenie č. 16/3/2014 o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou a 12/4/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni. Metodické usmernenia spolu s prílohami nájdete v časti Dokumenty – Metodické usmernenia.

Publikované: 16. januára 2018
Naposledy upravené: 6. októbra 2020