Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal Metodické usmernenie č. 5/2/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou. Metodické usmernenie spolu s prílohami nájdete v časti Dokumenty – Metodické usmernenia.

Publikované: 31. októbra 2017
Naposledy upravené: 6. októbra 2020