Kategórie
Aktuality

Odporúčaná výška preddavku na ZZS

Oznámenie výšky podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov a výšky preddavku pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby pre rok 2017.

Publikované: 12. decembra 2016
Naposledy upravené: 6. októbra 2020