Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie 6/1/2015 – Podávanie návrhov na vydanie platobného výmeru zdravotnou poisťovňou a platiteľom poistného.
Metodické usmernenie spolu s formulármi nájdete v časti Dokumenty – Metodické usmernenia.

Publikované: 24. augusta 2016
Naposledy upravené: 6. októbra 2020