Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Späť

Výška preddavkov na ZZS pre rok 2018

Úrad zverejnil výšku podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe počtu poistencov k 1.1.2018 (odhadovaný počet poistencov) s prepočtom výšky preddavkov na ZZS pre rok 2018.