Podnet občana – postup zdravotnej poisťovne

Dohľad nad zdravotným poistením

Úrad vykonáva dohľad nad činnosťou zdravotných poisťovní. 

Pri pochybnosti o zákonnosti postupu zdravotnej poisťovne sa môže poistenec alebo platiteľ poistného obrátiť so svojím podnetom na úrad, ktorý následne postup zdravotnej poisťovne preskúma.

V podnete je potrebné uviesť, proti postupu ktorej zdravotnej poisťovne podnet smeruje, v čom podávateľ podnetu považuje postup zdravotnej poisťovne za nesprávny a nezákonný. K podnetu je potrebné pripojiť všetky relevantné listiny. 

Podnet na postup zdravotnej poisťovne (formulár) nájdete v časti Formuláre, tlačivá alebo na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.


Podnet poistenca alebo platiteľa poistného, ktorým žiada úrad o vykonanie dohľadu, nie je sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020