Portál pre overenie poistných vzťahov

Overenie poistného vzťahu v Centrálnom registri poistencov (CRP)

Portál úradu slúži na overenie aktuálneho poistného vzťahu zadaním rodného čísla. Zdravotnícki pracovníci a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú možnosť registrácie pre využitie rozšírených možností vyhľadávania poistných vzťahov – vyhľadávanie v histórii poistných vzťahov a dávkové overenie poistných vzťahov. Viac v metodickom usmernení č. 4/1/2007 (pdf, 368 kB) k poskytovaniu informácií prostredníctvom portálu úradu a prílohe k MU 4/1/2007 – F-465/0 (pdf, 317 kB).

Písomné otázky je potrebné zasielať na adresu:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25

Úrad príslušnosť občana k zdravotnej poisťovni potvrdzuje aj telefonicky na čísle 02/208 56 258 alebo elektronickou poštou na adrese crp@udzs-sk.sk. Úrad v tejto súvislosti upozorňuje, že údaje v CRP sa aktualizujú na základe dát zo zdravotných poisťovní raz mesačne a v špecifických prípadoch nemusia byť úplne aktuálne. Preto úrad odporúča poskytovateľom zdravotnej starostlivosti skontrolovať okrem preukazu zdravotného poistenia aj doklad totožnosti osoby, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť.


Overenie poistného vzťahu po zmene zdravotnej poisťovne od 01.01.2015

Portál úradu obsahuje informáciu o zmene zdravotnej poisťovne u konkrétneho poistenca od 01.01.2015 a tento údaj je možné v súčasnosti overiť.

Prestupy poistencov do inej zdravotnej poisťovne sa dajú overiť na portáli www.portaludzs.sk, a to jednotlivo alebo hromadným overením pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako registrovaných užívateľov.

Pri úprave všetkých údajov v centrálnom registri poistencov úrad postupuje podľa zákona č. 581/2004 Z. z. Údaje na základe oznámení zdravotných poisťovní úrad dostáva vždy k 20. dňu mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Portál: www.portaludzs.sk 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 18. augusta 2021