Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenia

Úrad vydal MU č. 11/1/2014 o spätnom vymáhaní poistných príspevkov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 a MU č. 5/4/2013 k refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009. Obidve MU spolu s prílohami nájdete v časti Dokumenty-metodické usmernenia.

 

Publikované: 10. júna 2019
Naposledy upravené: 6. októbra 2020