Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal MU 4/2018 K refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 v produkčnej výmene EESSI a MU 7/1/2015 Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok. Obe metodické usmernenia nájdete v časti Dokumenty – Metodické usmernenia.

Publikované: 14. septembra 2018
Naposledy upravené: 6. októbra 2020