Kategórie
Aktuality

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 12, obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac august 2020 a správu o hospodárení úradu za 1. polrok 2020.

Úrad vydal Vestník č. 12, obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac august 2020 a správu o hospodárení úradu za 1. polrok 2020.

Publikované: 9. októbra 2020
Naposledy upravené: 8. decembra 2020