Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 13.


Čítaj ďalej o Vestník »

Stanovisko úradu k medializovaným informáciám o jeho rušení

Tlačová správa - Reakcia na zrušenie úradu


Čítaj ďalej o Stanovisko úradu k medializovaným informáciám o jeho rušení »

Metodické usmernenie a vestník

Úrad vydal metodické usmernenie č. 3/2019 Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, spolu s prílohami ho nájdete v časti dokumenty-
Čítaj ďalej o Metodické usmernenie a vestník »

Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa vzdáva funkcie

List predsedovi vlády o vzdaní sa funkcie predsedu úradu.


Čítaj ďalej o Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa vzdáva funkcie »

List generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR

List generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR predsedovi úradu k výberovému konaniu na prevádzkovanie ambulancií ZZS.


Čítaj ďalej o List generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR »