Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnenj správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Metodické usmernenie

Úrad vydal Metodické usmernenie č. 5/2/2015
Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Tlačová správa

Úrad presťahuje pobočku a SLaPA pracovisko v Košiciach do nových priestorov.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Kódy PZS a ZP

Aktuálny stav k 30.09.2017.


Čítaj ďalej o Kódy PZS a ZP »

SK-DRG

Dokumenty pre rok 2018.


Čítaj ďalej o SK-DRG »

Kódy PZS a ZP

Aktuálny stav k 31.07.2017.


Čítaj ďalej o Kódy PZS a ZP »