Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Metodické usmernenie

Úrad vydal MU 4/1/2007 k poskytovaniu informácií prostredníctvom portálu ÚDZS. Nájdete ho v časti Dokumenty-Metodické usmernenia.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Vestník

Úrad zverejnil Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie

Úrad vydal novelizované MU 1/2/2018 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty-Metodické usmernenia.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Metodické usmernenia

Úrad vydal MU 2/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG a novelizované MU 5/4/2015 Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou. Nájdete ich v časti Dokumenty -...
Čítaj ďalej o Metodické usmernenia »

Vestník

Úrad zverejnil Vestník č. 3, obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní, MU 10/4/2014 a MU 1/2019.


Čítaj ďalej o Vestník »