Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Tlačová správa

 

Úrad reaguje na medializované informácie v súvislosti so spochybňovaním jeho zákonných kompetencií.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Zmena zdravotnej poisťovne

 

Všeobecné informácie k zmene zdravotnej poisťovne.


Čítaj ďalej o Zmena zdravotnej poisťovne »

Portál na overovanie úmrtí

 

Portál v prevádzke od 01.06.2015.


Čítaj ďalej o Portál na overovanie úmrtí »

Rokovanie k novelizácii zákonov

 

Pracovné stretnutie so zástupcami VÚC a MZ SR.


Čítaj ďalej o Rokovanie k novelizácii zákonov »

Medici SZU navštívili úrad


Stretnutie medikov SZU s predsedníčkou úradu. 


Čítaj ďalej o Medici SZU navštívili úrad »