Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY Oznamy úradu - AKTUALITY

Tlačová správa


Informácia o stave prepoistenia poistencov k 1. januáru 2017.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Zamestnanie v úrade


Úrad príjme do zamestnania lekárov na pobočky úradu. Bližšie informácie nájdete TU.


Čítaj ďalej o Zamestnanie v úrade »

Školenia prehliadajúcich lekárov


Dňa 23.11.2016 o 15.00 hod. sa uskutoční Školenie prehliadajúcich lekárov v Nemocnici Poprad, a. s., v aule na 10. poschodí.

Dňa 24.11.2016 o 14.00 hod. sa uskutoční Školenie prehliadajúcich lekárov v priestoroch penziónu Legenda v Kežmarku.


Čítaj ďalej o Školenia prehliadajúcich lekárov »

Školenie prehliadajúcich lekárov


Dňa 15.11.2016 o 13.00 hod. sa uskutoční Školenie prehliadajúcich lekárov v priestoroch zasadačky SLAPA pracoviska Košice na Letnej č. 47, Košice.


Čítaj ďalej o Školenie prehliadajúcich lekárov »

Metodické usmernenie


Metodické usmernenie č. 12/3/2014 Spôsob oznámenie platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni nadobúda účinnosť k 01.10.2016.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »