Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 2/2018. Obsahuje zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky, MU 12/4/2014 a MU 16/3/2014.


Čítaj ďalej o Vestník »

Prehliadky mŕtvych tiel

Aktuálne informácie k prehliadkam mŕtvych tiel v súvislosti so zmenou zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Čítaj ďalej o Prehliadky mŕtvych tiel »

Metodické usmernenie

Úrad vydal Metodické usmernenie č. 16/3/2014 o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a...
Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 1/2018. Obsahuje platobnú schopnosť ZP a MU 10/2/2014.


Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie

K 01.01.2018 nadobudli účinnosť metodické usmernenia č. 10/2/2014 a 5/2/2015. Metodické...
Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »