Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Nová verzia eDRG portálu


Sekcia Centrum pre klasifikačný systém (SCKS) od 04.01.2016 sprístupnila novú verziu eDRG portálu https://edrg.portaludzs.sk. Umožňuje získať prístup k dávkovému...
Čítaj ďalej o Nová verzia eDRG portálu »

Metodické usmernenie


Úrad vydal metodické usmernenie č. 5/2015. 


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Tlačová správa


Informácia o stave prepoistenia poistencov k 1. januáru 2016.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Aktuálny zoznam zmluvných vzťahov


Aktualizácia súborov - dávok 534.


Čítaj ďalej o Aktuálny zoznam zmluvných vzťahov »

Tlačová správa


Úrad má novú webovú stránku.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »