Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY Oznamy úradu - AKTUALITY

Školenie - prehliadky mŕtvych tiel

V prípade záujmu úrad bezodkladne zabezpečí školenie alebo preškolenie všetkých lekárov na výkon prehliadky mŕtvych tiel po dohode. Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk.

 


Čítaj ďalej o Školenie - prehliadky mŕtvych tiel »

Vestník

Úrad vydal Čítaj ďalej o Vestník »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 7/2018. Obsahuje Správu o činnosti a hospodárení úradu za rok 2017.


Čítaj ďalej o Vestník »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 6/2018. Obsahuje PS ZP za mesiac marec 2018 a informáciu o zrušenom MU č. 06/2014.


Čítaj ďalej o Vestník »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 5/2018.


Čítaj ďalej o Vestník »