Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 10.


Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie 12/6/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 9.


Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie 1/2018 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty-metodické usmernenia.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Školenie - prehliadky mŕtvych tiel

Školenia pre prehliadajúcich lekárov v Košiciach.


Čítaj ďalej o Školenie - prehliadky mŕtvych tiel »