Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 14.


Čítaj ďalej o Vestník »

Tlačová správa

Stanovisko úradu v súvislosti so vzniknutou situáciou na NCHK LFUK a UNB. 


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 13.


Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie č. 1/1/2018 o vykonávyní prehliadok mŕtveho tela. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty - Metodické usmernenia.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Metodické usmernenie

Úrad vydal MU 4/2018 K refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 v produkčnej výmene EESSI a MU 7/1/2015 Dátové rozhrania vstupných a výstupných dávok. Obe metodické usmernenia nájdete v časti Dokumenty - Metodické usmernenia.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »