Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Oprávnenie na výkon prehliadky mŕtvych tiel

Úrad po absolvovaní školení už vydáva oprávnenia na výkon prehliadok mŕtvych tiel pre lekárov, ktorí dobrovoľne požiadali o školenie. Úrad, tak ako doteraz, bezodkladne vyškolí všetkých lekárov, ktorí prejavia záujem o dobrovoľné...
Čítaj ďalej o Oprávnenie na výkon prehliadky mŕtvych tiel »

Tlačová správa

Úrad zabezpečí vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 3/2018.


Čítaj ďalej o Vestník »

dávka 274b

Úrad vydal dokument s odpoveďami na najčastejšie otázky k vykazovaniu dávky 274b.


Čítaj ďalej o dávka 274b »

SLaPA

Odporúčania úradu pri výkone prehliadky mŕtvych tiel mimo ZZ ÚZS. 


Čítaj ďalej o SLaPA »