Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 9.


Čítaj ďalej o Vestník »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 8, obsahuje Správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2018.


Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie

Úrad vydal novelizované MU 1/3/2018 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty-Metodické usmernenia.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

OPRAVA podmienok výberového konania - ZZS

OPRAVA podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby


Čítaj ďalej o OPRAVA podmienok výberového konania - ZZS »

Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby

Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby


Čítaj ďalej o Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby »